Noynoy Aquino’s covenant with the Philippine Nation

Minamahal kong kababayan.

Tadhana ang nagbuklod sa atin.
Dahil naghihingalo na ang ating bayan.
Nais kong pumasok sa isang kasunduan sa inyo:

Lalaban tayo para sa wastong edukasyon ng bawat batang pilipino.
Lalaban tayo para sa abot kayang serbisyong pangkalusugan.
Lalabanan natin ang kahirapan.
Lalabanan natin ang mga kawatan.
Lalabanan natin ang sino mang wawasak sa kalikasan.
Lalabanan natin ang sino mang manggugulo sa ating kapayapaan at katahimikan.

Ang laban natin ay laban ng bayan.

Sa ngalan ng aking mga magulang at sa gabay ng Diyos, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya na pag-silbihan ang mahal nating inang bayan.

Bilang tunay na sagot sa kahirapan at tunay na daan sa kaunlaran, ang inyong linkod, Benigno Noynoy Aquino III, isang mamamayang pilipino, nangangako sa Diyos at sa Bayan:

HINDI AKO MAGNANAKAW.

Comments are closed.